Азербайджан, г. Баку, ул. Хагани 43
+994 (12) 493-5697

Исследования

 

 1. A.R. Məmmədova. Bülbül. 1967
 2. А.Мамедова. Бюль-Бюль.  1967
 3. Ə. İsazadə. Böyük müğənni. 1967
 4. Bülbülün seçilmiş məqalə və məruzələri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşri. 1968.
 5. Bülbül. Бюль-Бюль. Tərtibçi: Gülşən Quliyeva. Bakı. “İşıq”.1983.136 s.
 6. Чингиз Бюль-Бюль оглы. Путеводитель по Мемориальному Музею Бюль-Бюль и его филиалу дома – Музея Бюль-Бюль в городе Шуше, на азербайджанском, русском и английском языках. 1985 г.
 7. Эльчин.  Бюль-Бюль. 1987 г.
 8. Б. Заболоцких. Соловей из Шуши. Москва. Советский Композитор. 1987. 112 с.
 9. А.Мамедова. О Бюль-Бюль и Мемориальном музее  Бюль-Бюль. Баку. «Шарг-Гарб» 1997. 212 с.
 10. Э. Аббасова. Историческая роль Бюль-Бюль в развитии азербайджанской музыкальной культуры. 2001 г.
 11. A.R. Məmmədova. Bizim Bülbül-Dünyanın Bülbülü. Bakı. “Nağıl Evi”. 2004. 536 s.
 12. A.R. Məmmədova. Bülbül-Vokal Sənətinin Zirvəsidir. Бюль-Бюль – Вершина вокального искусства. Баку. “Çaşıoğlu”.2006. 724 s.
 13. А.Мамедова. Маэстро Бюль-Бюль. Баку. «Индиго».  2007. 152 с.
 14. А.Мамедова. Маэстро Бюль-Бюль. Докладные. Выступления. Письма (1931-1961 гг.). Баку. «Индиго».2007. 272с.
 15. Доклады, письма. 2007 г.
 16. А.Мамедова. Маэстро Бюль-Бюль. Баку. «Нагыл Еви».2009. 248 с.
 17. А.Мамедова. Маэстро Бюль-Бюль. Баку. «Индиго». 2009.152 с.
 18. А.Мамедова. Бюль-Бюль Вокалист Мирового класса. Баку. «Хатун Плюс». 2010. 392 с.
 19. Бюль-Бюль – Вокалист Мирового класса. 2010 г.
 20. A.R.Məmmədova. Bizim Bülbül-Dünyanın  Bülbülü. Bakı.“Nağıl Evi”. 2011.  590 s.
 21. A.R. Məmmədova. Bülbül Bütün Zamanların Nəğməkarı /Бюль-Бюль Певец Всех Времен. Bakı. “Nağıl Evi”. 2012. 468 s.

 

WHATSAPP ZƏNG ET